Organisation

Formand:
Erik Bossen Simonsen – tlf. 50 78 12 05 – bossen@majfest.dk

Kasserer:
Lilian Pedersen – tlf. 21 43 84 06

Ansvarlig for kræmmere:
Jan Nørholm – tlf. 20 60 72 98 – kram@majfest.dk

Medlem:
Martin Bossen
Laila Rebstrup
Philip Vilsted Nielsen

Suppleanter:
Jesper Rebstrup
Mark Bossen

Revisor:
Jan Karkov Sørensen

Revisorsuppleant:
Jonas Rebstrup

Webmaster:
 – webmaster@majfest.dk